ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΧΑΛΟΥΜΙ ΨΗΤΟ

28 Orfeos Street, Old Town, Rhodes 85 100