ELIOSALATA

Olive paste dip

4 €
28 Orfeos Street, Old Town, Rhodes 85 100