Spaghetti & Pizza

Pizza Prosciutto

Prosciutto, mozzarella, rocket

Pizza Four Cheese

Edam, gouda, Roquefort, feta cheese

28 Orfeos Street, Old Town, Rhodes 85 100