Εστιατόριο Mama Sofia

restaurant-rhodes-mama-sofia-clock-tower-rhodes-town (87)
restaurant-rhodes-mama-sofia-clock-tower-rhodes-town (85)
restaurant-rhodes-mama-sofia-clock-tower-rhodes-town (74)
restaurant-rhodes-mama-sofia-clock-tower-rhodes-town (73)
restaurant-rhodes-mama-sofia-clock-tower-rhodes-town (72)
restaurant-rhodes-mama-sofia-clock-tower-rhodes-town (65)
restaurant-rhodes-mama-sofia-clock-tower-rhodes-town (35)
restaurant-rhodes-mama-sofia-clock-tower-rhodes-town (33)
restaurant-rhodes-mama-sofia-clock-tower-rhodes-town (17)
restaurant-rhodes-mama-sofia-clock-tower-rhodes-town (13)
restaurant-rhodes-mama-sofia-clock-tower-rhodes-town (10)
restaurant-rhodes-mama-sofia-clock-tower-rhodes-town (6)
restaurant-rhodes-mama-sofia-clock-tower-rhodes-town (4)
restaurant-rhodes-mama-sofia-clock-tower-rhodes-town-(45.1)
restaurant-rhodes-mama-sofia-clock-tower-rhodes-town (98)
restaurant-rhodes-mama-sofia-clock-tower-rhodes-town (91)
restaurant-rhodes-mama-sofia-clock-tower-rhodes-town (37)
restaurant-rhodes-mama-sofia-clock-tower-rhodes-town (9)
restaurant-rhodes-mama-sofia-clock-tower-rhodes-town (28)
restaurant-rhodes-mama-sofia-clock-tower-rhodes-town (29)
Mama Sofia Restaurant, Rhodes Town
28 Orfeos Street, Old Town, Rhodes 85 100