ΚΥΔΩΝΙΑ, 300γρ.

28 Orfeos Street, Old Town, Rhodes 85 100