ΣΑΤΟΜΠΡΙΑΝ Χ2, (600γρ)

28 Orfeos Street, Old Town, Rhodes 85 100