ΠΡΟΣΟΥΤΟ, ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ ΚΑΙ ΡΟΚΑ

15 €
28 Orfeos Street, Old Town, Rhodes 85 100